Fakta og Forskning Avant Garden

FAKTA OG FORSKNING BAK KJEMPESUKSESSEN AVANT-GARDEN

Forskningsinnsatsen bak Avant-Garden 

Landskapsarkitekten Endre Vik har tatt alle utfordringer i hele sin yrkeskarriere. Klimatiske utfordringer for vegetasjonen har han møtt med et forskersinn. Derfor er proveniens og planters immunforsvar sentrale begreper for ham.

For å lette etablering av vegetasjon i utsatte strøk satte han sammen en jordtype som har vunnet vitenskapelig anerkjennelse ved at den styrker planters immunforsvar og øker produktiviteten og er i ferd med å revolusjonere norsk planteproduksjon.

Disse egenskapene ble dokumentert i en hovedoppgave og en rekke forsøk ved Norges Landbrukshøgskole og gav godkjenning av Statens Landbrukstilsyn og ble godkjent for økologisk produksjon. Planter i denne jorden får høyere klorofyll og karotenoidinnhold, som er avgjørende byggesteiner i planters immunforsvar og i vårt eget.

Det er bare planter som kan produsere disse bioaktive stoffene, som vi er helt avhengige av i vårt humane immunforsvar.

Hvordan kan planter styrke immunforsvaret?

Dette er grunnlaget for ernæringseksperter og WHOs og FNs sterke anbefalinger av å øke inntaket av frukt og grønnsaker som kan redusere hjerte- og karsykdommer, kreft og andre epidemiske sykdommer med 70%.

Da Endre Vik så sine resultater, satte han likhetstegn mellom planters og det menneskelige immunforsvar og tok initiativet overfor Norsk Økologisk Forskingsråd, til et tverrvitenskapelig seminar mellom medisin, farmaci, ernæring og planteforsking for å finne og dokumentere fellesnevnerne i immunforsvaret.

Seminaret fant sted på Institutt for Matforsking på Ås 1.6.1999, med Instituttet, Norges Landbrukshøgskole, Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for Planteforsking og Forskingsrådet som arrangører. Der offentliggjorde Endre Vik i sitt foredrag at han nettopp da hadde fått patent på sitt produkt Avant-Garden, som dokumenterte planters bioaktive stoffer som fellesnevnerne og bekreftet likhetstegnet mellom planters og det humane immunforsvar og virkningen på disse.

Dette skulle vise seg å være et praktisk vitenskapelig gjennombrudd av stor betydning for folkehelsen, som nå blir tilgjengelig for alle.

Hva gjør Avant-Garden til en Superpille?

Både planters og vårt immunforsvar arbeider kontinuerlig for å forhindre at infeksjoner og miljøgifter gjør skade. Det skjer ved at organismen identifiserer angriperen og setter i gang kjemiske prosesser som kan ødelegge den.

Det er som alle vet, et uhyre sammensatt og komplisert system, som trenger påfyll av ressurser, dvs. riktig næring, for å være effektivt. Det er her planter kommer inn (frukt og grønnsaker). De mobiliserer bl.a. komplement-systemet, og som helt uspesifisert går til angrep på bakterier, virus, uheldige avleiringer eller vev, og løser opp og tømmer disse for innhold som fjernes av immunforsvaret. Rett og slett på grunnlag av de stoffer de er bygget opp av, fordi de er fremmedlegemer som ikke hører hjemme i en sunn og frisk organisme. Det utløses kaskader av virkemidler i slike situasjoner, men for at de skal være tilstrekkelige, må det daglige forsyninger til. Det er her Avant-Garden kommer inn.

virus.gif

Denne tegningen kan være et eksempel på hvilket som helst virus, som viser protein-kappen og reseptorene som brytes ned ved identifikasjon av de organiske stoffene de er bygget opp av, ved gjennomhulling, så viruset blir uskadeliggjort. Det gjelder også retrovirus. Avant-Garden er i tillegg en kraftig antioksidant.

I immunforsvarets komplementsystem knyttes dette til lektinlinjen, på grunn av lektiner fra planter, der Avant-Garden har potente komponenter.

Forskingen har nå påvist at lektiner lagres i leveren, hjernen, milten, nyrene, tynntarmen og formeringsorganene av begge kjønn, for å møte og binde seg til, og ødelegge bakterier, virus og kreftens spredningsceller.

Videre er det påvist at pasienter som gjennomgår cellegiftbehandling får reduserte nivåer av lektiner. Dette bekrefter sannsynligheten av at tilførsler av lektiner fra Avant-Garden kan øke effekten av behandlingen og redusere behovet for antibiotika.

En opplever jo fra tid til annen, at pasienter som helbredes fra de alvorligste sykdommer, likevel går bort, på grunn av de mest banale infeksjoner, som f.eks. lungebetennelse.

Avant-Garden styrker altså både 1.linjeforsvaret i hud og slimhinner (der en først møter infeksjonene) men også det uspesifikke immunforsvaret.

Det var dette Endre Vik oppdaget i planters immunforsvar i 1992, fikk bekreftet i det humane immunforsvar i 1995 og fikk vitenskapelig nærings- og medisinsk anerkjennelse for i forsøkene i 1997 og ved patentet i 1999. Dette på et område med virkestoff og årsaks-sammenhenger hvor det tidligere ikke var utført forsking. Dette arbeidet ble belønnet med diplom fra SND (nå Innovasjon Norge) og SND`s nyskapnings og oppfinner pris Reodor Felgen i 2002.

Faktaopplysninger fra den kliniske undersøkelsen

Diagram fra den kliniske undersøkelsen ved Universitetsklinikken Haukeland Sykehus Universitetet i Bergen, dokumenterer den beskyttende virkningen av Avant-Garden på 90 friske medisinerstudenter, på 17 forskjellige kontrollerte immunreaksjoner og ved angrep av tilfeldige forkjølelsesvirus i et eksamenssemester:

En ser gruppen som har fått placebo er konstant forkjølet gjennom hele 2 måneders perioden, mens de som har fått bare 1 kapsel av Avant-Garden får en kraftig nedgang i antall forkjølede etter 1 måned og går kraftig opp igjen, fordi smittepresset har vært for stort frem til 3. besøk.

Nedgang i forkjølelsesvirus
diagram

Den gruppen som derimot har fått 3 kapsler Avant-Garden, viser en klar og signifikant nedgang i antall syke ved 2.måling, og er gått ytterligere ned ved 3. måling, med konstant nedadgående tendens.

I dag er det like viktig å påvise at kosttilskudd styrker immunforsvaret, som det er å påvise at det ikke er til skade, ved allergier eller på annen måte, som det berettes om.

Det går da også frem av den kliniske undersøkelsen ved Universitetet i Bergen, at det ikke ble registrert noen form for skadevirkninger.

De som har fått operert inn erstatningsorganer, som nyre eller hjerte, må imidlertid alltid kontakte sin lege, fordi et sterkere immunforsvar kan fortrenge disse, da de tar medisiner for å forhindre dette.

Det Statlige Norske Patentstyrets anerkjennelse av produktet Avant-Garden ved utstedelsen av Patent NO 305883 er også en offisiell statlig bekreftelse av at Avant-Garden oppfyller kravene i det nye EU-direktivet som trer i kraft fra 1.1.2005.

Fra da av vil det være ulovlig å markedsføre og omsette kosttilskudd som det ikke kan føres vitenskapelige bevis for at styrker immunforsvaret, og er ufarlig i bruk. For å kunne bevise dette, må et produkt gå igjennom de samme kliniske undersøkelser ved et universitetssykehus som det Avant-Garden har gjort. Hvis ikke vil EU fjerne 100-vis av helsekostprodukter fra markedet. Dette for å hindre overdosering, som har funnet sted, av vitaminer og mineraler og de følger det kan få. EU - direktivet setter derfor Avant-Garden i en særstilling, ved at det er patentert.

Forskingsresultatene må tas på alvor

I perioden fra patentet ble meddelt i 1999, er det mange som har prøvet Avant-Garden over lengre tid og som er blitt sykdoms- og symptomfrie fra både forkjølelse, influensa, bronkitt, lungebetennelse og omgangssyke. Den brysomme Herpes simplex som sår i og rundt munnen og på andre kroppsdeler. Et virus som hele 90% av befolkningen bærer i seg, og som er et betydelig problem.

Huden blir vesentlig styrket gjennom pigmenteringen av innholdsstoffene, du tåler bedre soling, og du blir lettere kvitt kviser og sprekker i huden på benene. Neglene blir sterkere.

Du merker heller ikke så meget til insektstikk, som før var en plage. Endre Vik er selv blitt kvitt arthritis, som ettervirkning av rheumatisk lumbago i studietiden, som følge av trekkfulle auditorier.

For alle med svekket immunforsvar, vil Avant-Garden styrke det uspesifikke 1.linje immunforsvaret og være til stor hjelp.

Brukerveiledning

For at du skal oppnå maksimal effekt, må Avant-Garden alltid taes til et hovedmåltid. Dette fordi de virksomme stoffene er fettløselige og må være det for å kunne taes opp i organismen og komme deg til nytte. Da må frokosten være brød med smør på, gjerne med pålegg, som kan være sardiner i olje, røkelaks etc, og om ikke dette, så i hvert fall et par Omega 3 trankapsler eller en skje med tran. En frokost med et glass juice og en tørr kavring holder ikke, da må du i stedet vente til en varm lunch, eller middag – som alltid vil inneholde tilstrekkelig med plantefett eller annet fett – for at du best skal kunne oppta Avant-Gardens aktive virkestoffer i kroppen.

Dosering

I det kliniske forsøket ved UiB ble det brukt placebo, 1 pille og 3 piller.
Det ble konstatert at pillen var ufarlig i bruk. Det var ved bruk av 3 piller, det ble konstatert en uspesifikk, signifikant forsterkning av immunforsvaret. Uspesifikk vil si en generell mot alle og ikke en spesifikk vaksinering mot en bestemt faktor. Derfor anbefaler vi at en tar inntil 2-3 tabletter til frokost og sammen med 2 omega3 kapsler eller tran, da der er fettløselige stoffer, som da kommer lettere inn i organismer.
Barn over 3 år tar 1 tablett til frokost knust og blandet med en liten skje tran, eventuelt blandet med grøt. Bruk da gjerne barnetabletten, da den er litt mykere.

Produsent Avant-Garden AS

AVANT-GARDEN har dokumentert virkning ved å være Patentert.

boks


Forskningsinnsatsen bak Avant-Garden

Landskapsarkitekten Endre Vik
Vitenskaplig anerkjennelse for en spesiell jordtype
Jordtypen styrket plantenes immunforsvar og økte produktiviteten
Dokumentert i en hovedoppgave og ved en rekke forsøk ved Norges Landbrukshøyskole og andre universiteter i Norden.
Godkjent av Statens Landbrukstilsyn
Godkjent for økologisk produksjon 

Konklusjon av planteforskningen

Jorden gav et høyere klorofyll og karotenoidinnhold i plantene. Ikke bare er dette avgjørende byggesteiner i planters immunforsvar men også i vårt eget immunforsvar!
Det er kun planter som kan produsere disse bioaktive stoffene
Vårt humane immunforsvar er helt avhengig av de samme bioaktive stoffene

Hvordan kan planter styrke immunforsvaret?

Ernæringseksperter, WHO og FN gir sterke anbefalinger om å øke inntaket av frukt og grønnsaker og skapte begrepet 5 om dagen.
De hevder at de kan redusere hjerte- og karsykdommer, kreft og andre epidemiske sykdommer med 70 %

Endre Viks kobling

Da han så resultatene av planteforsøkene sine, satte han likhetstegn mellom: Planters og det menneskelige immunforsvar og konkluderte med at vi trenger atskillig mer enn de 5 om dagen.

Initiativ overfor Norsk Økologisk Forskningsråd

Tverrvitenskaplig seminar mellom:
1. Medisin

2. Farmaci

3. Ernæring

4. Planterforsking

Finne og dokumentere fellesnevnerne i immunforsvaret
Fant sted på Institutt for Matforskning på Ås 1. juni 1999

Arrangører :

Norges Landbrukshøyskole
Universitetet i Oslo
Norsk Institutt for Planteforsking
Det Norske Forskingsråd

Endre Vik offentliggjør:

Norsk Patent på Avant-Garden 16/8-99
Norsk Patent nr. 305883

Patentet dokumenterte:

Planters bioaktive stoffer
Bekreftet likhetstegnet mellom planters og det humane immunforsvar som fellesnevner
Virkning på disse

Dette førte til:

Et praktisk vitenskaplig gjennombrudd av stor betydning for folkehelsen
bilde4

Birgitta Åsjø er professor ved Universitetet i Bergen. Leder av Det Norske Kompetansesenter for HIV og Aids. En av verdens ledende spesialister på virus.
Hun sier: ”Avant-Garden har vist at det forsterker immunforsvaret og kan hjelpe mange.
Intervjuet i Dagbladet 8.11.2002, 5.7.2005 og i STOPP KREFT nr. 1 2004”.

Den Norske Stat
staten snd

Staten ved SND (Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, nå Innovasjon Norge) gir økonomisk støtte for å få Avant-Garden produsert og markedsført.

HVORFOR?

Fordi de er overbevist om at: Avant-Garden vil ha stor betydning for folkehelsen og vil redusere sykefraværet.

Hva gjør Avant-Garden så effektiv ?

Immunforsvarets oppgave er at organismen identifiserer angriperen, og setter i gang kjemiske prosesser som kan ødelegge inntrengeren.
Meget komplisert system
Trenger påfyll av ressurser dvs. riktig næring.
Ta derfor Avant-Garden hver dag.

Her kommer plantene inn!

Frukt og grønnsaker mobiliserer bl.a komplement-systemet og det uspesifikke immunforsvaret.
Helt uspesifikt går til angrep på bakterier, virus, uheldige avleiringer eller vev l øser opp og tømmer disse for innhold som fjernes av immunforsvaret

Det er her Avant-Garden styrker kroppen!
Avant-Garden styrker:

1. Førstelinjeforsvaret i hud og slimhinner blir forsterket.

2. De dypereliggende forsvarsposisjonene belastes ikke.

Endre Viks oppdagelser:

1992 Planters immunforsvar
1995 Bekreftet virkningen på det humane immunforsvar
Fikk vitenskaplig nærings- og medisinsk anerkjennelse for forsøkene i 1997
Fikk patentet på Avant-Garden i 1999

Studie i Bergen. Den kliniske undersøkelsen 1996-1997
Universitetsklinikken Haukeland Sykehus, Universitetet i Bergen

· 90 friske Medisinstudenter

· På 17 forskjellige kontrollerte immunreaksjoner

· Ved angrep av tilfeldige forkjølelsesvirus i eksamenssemester

Den kliniske undersøkelsen:
diagram

Diagrammet over er hentet fra den Kliniske undersøkelsen som viser hvordan Avant-Garden bekjemper forkjølelses virus (se den røde kurven)

I disse årene er det mange som har prøvet Avant-Garden over lengre tid og er blitt symptomfrie fra:

en rekke plager som er delt opp i kategorier under avsnittet
BRUKERERFARINGER FORDELT PÅ KATEGORIER:

Først må vi si, at mange som leter etter noe som kan hjelpe dem mot enkle plager, ofte oppdager at AVANT-GARDEN nokså overraskende også hjelper mot andre plager, de ikke turde håpe på, at de skulle bli kvitt.

Slike kategorier kan være:

HJERTE OG KAR

Lett brodtrykksenkende
Svakt kolesterolsenkende
Mot åreknuter
Stimulerer blodomløpet ved kalde hender og føtter
Stabiliserer boldsukkernivået
Lettere korrigering ved jernmangel
Oksygen i blodet

SMERTER - HODEPINE - MIGRENE

Ved lett feber
Svakt febernedsettende
Lett hodepine
Forkjølelsessymptomer
Ømme og stive ledd
Lindrer ved ømme og stive ledd
Svake leddplager
Lindrene ved leddplager
Ømme og stive muskler
Lindrende ved ømme og stive muskler

MAGE OG TARM

Lindring ved lett kvalme
Lindring ved ubehag ved reiser og reisesyke

MIDLER FOR LUFTVEIENE

Lette allergiplager
Heshet ved forkjølelse
Lindrer sår og hes hals
Ved lett hoste
Tørrhoste ved forkjølelse
Svakt hostedempende
Lindrer irriterende hoste
Lett høysnue
Lett slimløsende ved forkjølelse
Lette astmatiskle plager
Lindrende ved vond hals
Sår hals
Irritert hals
Lindring ved tett nese

URINVEIENE

Lette symptomer på blærekatarr
Lett blærekatarr
Avhjelper hyppige vannlatingsbehov om natten
Mot lette hevelser i bena grunnet tretthet

AVSLAPPENDE- BEROLIGENDE - SØVNGIVENDE OG KRAMPELØSENDE MIDLER

Lett uro
Lett beroligende
Lett avslappende
Tretthet
Bedrer konsentrasjonsevnen
Positivt på konsentrasjonsevnen
Avhjelper lettere konsentrasjonsproblemer
Lett nedtrykthet
Mot lettere søvnbesvær og innsovningsvansker

HUD - HÅR - HODEBUNN

Lett akne
Kviser
Lett desinfiserende
Lett eksem
Lindrer kløe ved lett eksem
Kløe
Ved tørr, sår og sprukken hud
Lindrer ved mindre og lette forbrenninger
Ved lette infeksjoner i overflatiske sår
Gir bedre sårheling ved mindre overflatiske sår
Lindrer munnsår og Herpes
Ved lett, mild og periodisk Psoriasis
Lindring ved lette solskader og solforbrenning
Beskytter mot ultrafiolett stråling og solskader
Tørr hud

KVINNEPLAGER

Styrker skjelettet
Styrker benbygningen
Lindrer ved overgangsbesvær
Demper klimakteriplager
Demper overgangsalder
Lindrer symptomer på PMS
Forebygger PMS
Lette menstruasjonssmerter

MANNLIGE PLAGER

Ved potensproblemer
Avhjelper hyppige vannlatingsbehov om natten

TANNHELSE

Desinfiserer tenner og munnhule
Lett desinfeksjon av tenner og munnhule
Lindrer munnskåld
Forebygger munnskåld

IMMUNEFFEKTER

Øker immunforsvaret
Styrker immunforsvaret

DIVERSE

Lette kramper i bena
Beskytter mot de frie radikaler

Det blir umulig å gjengi hva 100-vis av tilbakemeldinger forteller, om hva hver enkelt er blitt hjulpet mot, men som en konklusjon kan vi si, at folk flest holder seg friske, i form og på jobb ved hjelp
av AVANT-GARDEN.

GRAVIDE OG AMMENDE

Vi kan absolutt anbefale AVANT-GARDEN til gravide og ammende, som nyter godt av at immunforsvaret forsterkes til både mor og barn.

BARN OG DEN YNGRE GARDE

Det gjeller også barn i barnehagen (og for all del tantene og onklene).
På skolene for alle aldersklasser og når de starter opp med idrettsaktiviteter, der det kreves å stille til start, når det gjeller.

DEN AKTIVE GARDE

Idrettsutøvere, mosjonister og andre sporty mennesker som trener eller rett og slett slanker seg, opplever at de får melkesyre i muskulaturen på grunn av oksygenmangel. Da AVANT-GARDEN er
med på å nøytralisere de frie radikalene, resulterer dette i at melkesyren går tilbake og du får et overskudd av oksygen i blodet, så du kan yte mer som utøver av din sport, holde lengre ut og med
bedre resultater. Du får også mer oksygen til hjernen og kan yte mer på arbeidsplassen og som medmenneske.

DEN ELDRE GARDE

Vi har et klart inntrykk av, at alle eldre får en langt bedre hverdag ved daglig bruk av AVANT-GARDEN eller skal vi si alle over 50 år og som da gjerne omtales som middelaldrende. De har bruk for
et forsterket immunforsvar, spesielt når de vil forberede seg på å stå utover pensjonsalderen.

I FAMILIEN

Når barn i barnehagen eller på skolen blir syke må far eller mor være hjemme og ofte blir de også smittet. Fraværet kan avhjelpes ved at alle får sin daglige dose med AVANT-GARDEN.

PÅ ARBEIDSPLASSEN

På grunnlag av våre brukerundersøkelser, ser det ut til å være et godt råd på arbeidsplassen, å plassere AVANT-GARDEN på lunsjrommet til gratis daglig bruk. Det vil kunne hjelpe mange.

REKONVALESENTER

Vi har fått mange solskinnshistorier om folk i alle aldre, som har gjennomgått sin behandling og er trette og svake, men som ved hjelp av AVANT-GARDEN stråler opp og gjenvinner sin vitalitet,
som verdifulle medmennesker. Før en skal til operasjon eller behandling bygges styrken opp som til en toppidrettsutøver og når det hele er over, så trenger en et forsterket immunforsvar til å klare de kommende hverdagene og ta opp sine rutiner igjen, så alt fungerer som det skal. Da er AVANT-GARDEN til god hjelp.


AVANT-GARDEN OG DE " 5 OM DAGEN" STÅR FOR BASALE NØDVENDIGE STOFFER I FRUKT OG GRØNNSAKER SOM VI MENNESKER ER AVHENGIGE AV, MEN IKKE KAN PRODUSERE SELV.


En ting er det spesifikke immunforsvaret, basert på igjenkjenning av virus, bakterier og sopp, som ved vaksinasjon, men AVANT-GARDEN forsterker også det uspesifikke immunforsvaret, som møter og må
løse de ukjente oppgavene, for å bevare din helse. AVANT-GARDEN fungerer som selve grunnstammen i det uspesifikke immunforsvaret, som organiserer, bygger ut og mobiliserer det, ved at også andre vegetabilier og grønnsaker vi spiser poder seg på og kompletterer det, mot fremmede inntrengere.

Endre Vik sin Miljø og Bioforskning har også bevist at vegetabilier og grønnsaker, dyrket på integrert økologisk basis i våre nordområder med flere soltimer og solenergi over lengre dag i midnattssolens land enn ved Middelhavet, gir oss en Polardiett, - Ved forsyning fra lokalmiljøet, som ernæringsmessig og helsemessig, gir oss langt høyere verdier enn importerte varer. Velkjent fra franske kokkers bruk i Norge, med smaksopplevelser de aldri før har møtt og som det aldri har vært forsket på, før Endre Vik nå har lagt frem forskningsresultater som beviser dette i klare målinger og tall.
Dette bør forbrukerne og landbruket merke seg, for en målsetting om, å forsyne vårt norske marked, ved miljømessig lokal produksjon og leveranser basert på kort transportstrekning.

AVANT-GARDEN

Navnet kommer fra Fransk og er et militært uttrykk og står for Førstelinjeforsvaret, som AVANT-GARDEN styrker i huden og slimhinnene, der infeksjonene først setter seg fast, eller blir avvist
ved daglig bruk av AVANT-GARDEN.
Våre brukerundersøkelser har vist at det nytter å forsterke immunforsvaret til å kjempe i mot plager som setter oss ut av spill.

Kort sagt opplever vi at vi blir stimulert til og opplever:

FÅR BEDRE HUMØR - FORBEDRER LIVSKVALITETEN - FÅR STØRRE ENERGI OG OPPLEVER MERE VELVÆRE.

 

Avant-Garden selges som:

120 tabletter i en boks.
Veiledende pris Kr. 249,-


Hva med andre kosttilskudd?

Erfaringen viser at andre kosttilskudd vil virke bedre sammen med Avant-Garden.

Da Avant-Garden er et patentert produkt, er dette også en offisiell bekreftelse fra Statens Patentstyre, på at forsøkene har bevist at produktet styrker immunforsvaret og er ufarlig i bruk. Dermed oppfyller Avant-Garden også kravene i det nye EU- direktivet og kan omsettes i hele EU-området .

 

IP-addressen din er: 54.196.26.1
Kopirett © 2018 Nordic Shop
Drevet av netthandelsløsningen Zen Cart med norsk oversettelse