Media oppslag Avant-Garden

Media oppslag

Tidsskriftet STOPP KREFT, som utgis av Støtteforeningen for kreftrammede har registrert Avant-Garden som et nyttig hjelpemiddel for kreftrammede, for å styrke immunforsvaret mot infeksjoner.

I 3 store artikler i nr.1, nr.3 og nr.4 i løpet av 2004 er dette materialet presentert. Du kan forstørre teksten ved å klikke på artikkelen og lese dette på din pc.

I nr. 1 er Avant-Garden presentert ved Endre Vik som oppfinner og ved professor Birgitta Åsjø for det medisinske grunnlaget for virkningen på det uspesifikke og det spesifikke immunforsvaret.

I nr. 3 presenteres en amerikansk vitenskapelig underesøkelse, som bekrefter virkestoffene i i Avant-Garden mot prostata kreft ved professor Birgitta Åsjø.

I nr. 4 presenteres virkningen ved styrking av immunforsvaret hos kreftpasienter, slik at de unngår infeksjoner ved cellegiftbehandling. Videre intervjues Endre Vik om sammenhengen mellom de amerikanske forsøkene mot prostatakreft og Avant-Gardens virkemåte, ved at de samme vegetabilske stoffene er tilstede i Avant-Garden og i større skala, enn i det amerikanske forsøket. Dette er en bekreftelse av Avant-Gardens virkemåte.

Allers nr.24 2009
Allers 24 
Stopp Kreft nr.3 2007
Stopp Kreft nr.3 2007 
Dagbladet 10.april 2007 Stopp Kreft
Dagbladet 10.april 2007 Stopp Kreft
IP-addressen din er: 54.196.26.1
Kopirett © 2018 Nordic Shop
Drevet av netthandelsløsningen Zen Cart med norsk oversettelse